Simboluri pentru Hi5

Simboluri pentru Hi5

Deaocare cu viteza foarte mare incepem tot mai mult sa intram in lumea retelelor sociale si oamenii sunt tot mai dependenti de ele, m-am gandit sa va arat o lista de simboluri pentru Hi5, aceasta lista cu simboluri pentru Hi5 o puteti gasii putin mai jos.

Desigur aceste simboluri pot fi folosite pe orice site, blog, forum, sau chiar in chat pe messenger, nu este batut in cuie ca trebuie neaparat sa le folositi pe Hi5.

Dar cel mai des aceste simboluri le puteti gasii de obicei in numele utilizatorilor de Hi5, in statusuri si in commenturile pe care le puteti gasii pe site-ul Hi5 sau pe orice alt site.

Aceste simboluri le puteti introduce foarte simplu, tinand apasata tasta ALT + sau pur si simplu prin copierea lui de pe acest blog.

Simboluri Hi5:

Alt + 32 => SPACE
Alt + 33 => ! – EXCLAMATION MARK
Alt + 34 => “ – QUOTATION MARK
Alt + 35 => # – NUMBER SIGN
Alt + 36 => $ – DOLLAR SIGN
Alt + 37 => % – PERCENT SIGN
Alt + 38 => & – AMPERSAND
Alt + 39 => ‘ – APOSTROPHE
Alt + 40 => ( – LEFT PARENTHESIS
Alt + 41 => ) – RIGHT PARENTHESIS
Alt + 42 => * – ASTERISK
Alt + 43 => + – PLUS SIGN
Alt + 44 => , – COMMA
Alt + 45 => – – HYPHEN-MINUS
Alt + 46 => . – FULL STOP
Alt + 47 => / – SOLIDUS
Alt + 48 => 0 – DIGIT ZERO
Alt + 49 => 1 – DIGIT ONE
Alt + 50 => 2 – DIGIT TWO
Alt + 51 => 3 – DIGIT THREE
Alt + 52 => 4 – DIGIT FOUR
Alt + 53 => 5 – DIGIT FIVE
Alt + 54 => 6 – DIGIT SIX
Alt + 55 => 7 – DIGIT SEVEN
Alt + 56 => 8 – DIGIT EIGHT
Alt + 57 => 9 – DIGIT NINE
Alt + 58 => : – COLON
Alt + 59 => ; – SEMICOLON
Alt + 60 => < - LESS-THAN SIGN
Alt + 61 => = – EQUALS SIGN
Alt + 62 => > – GREATER-THAN SIGN
Alt + 63 => ? – QUESTION MARK
Alt + 64 => @ – COMMERCIAL AT
Alt + 65 => A – LATIN CAPITAL LETTER A
Alt + 66 => B – LATIN CAPITAL LETTER B
Alt + 67 => C – LATIN CAPITAL LETTER C
Alt + 68 => D – LATIN CAPITAL LETTER D
Alt + 69 => E – LATIN CAPITAL LETTER E
Alt + 70 => F – LATIN CAPITAL LETTER F
Alt + 71 => G – LATIN CAPITAL LETTER G
Alt + 72 => H – LATIN CAPITAL LETTER H
Alt + 73 => I – LATIN CAPITAL LETTER I
Alt + 74 => J – LATIN CAPITAL LETTER J
Alt + 75 => K – LATIN CAPITAL LETTER K
Alt + 76 => L – LATIN CAPITAL LETTER L
Alt + 77 => M – LATIN CAPITAL LETTER M
Alt + 78 => N – LATIN CAPITAL LETTER N
Alt + 79 => O – LATIN CAPITAL LETTER O
Alt + 80 => P – LATIN CAPITAL LETTER P
Alt + 81 => Q – LATIN CAPITAL LETTER Q
Alt + 82 => R – LATIN CAPITAL LETTER R
Alt + 83 => S – LATIN CAPITAL LETTER S
Alt + 84 => T – LATIN CAPITAL LETTER T
Alt + 85 => U – LATIN CAPITAL LETTER U
Alt + 86 => V – LATIN CAPITAL LETTER V
Alt + 87 => W – LATIN CAPITAL LETTER W
Alt + 88 => X – LATIN CAPITAL LETTER X
Alt + 89 => Y – LATIN CAPITAL LETTER Y
Alt + 90 => Z – LATIN CAPITAL LETTER Z
Alt + 91 => [ – LEFT SQUARE BRACKET
Alt + 92 => \ – REVERSE SOLIDUS
Alt + 93 => ] – RIGHT SQUARE BRACKET
Alt + 94 => ^ – CIRCUMFLEX ACCENT
Alt + 95 => _ – LOW LINE
Alt + 96 => ` – GRAVE ACCENT
Alt + 97 => a – LATIN SMALL LETTER A
Alt + 98 => b – LATIN SMALL LETTER B
Alt + 99 => c – LATIN SMALL LETTER C
Alt + 100 => d – LATIN SMALL LETTER D
Alt + 101 => e – LATIN SMALL LETTER E
Alt + 102 => f – LATIN SMALL LETTER F
Alt + 103 => g – LATIN SMALL LETTER G
Alt + 104 => h – LATIN SMALL LETTER H
Alt + 105 => i – LATIN SMALL LETTER I
Alt + 106 => j – LATIN SMALL LETTER J
Alt + 107 => k – LATIN SMALL LETTER K
Alt + 108 => l – LATIN SMALL LETTER L
Alt + 109 => m – LATIN SMALL LETTER M
Alt + 110 => n – LATIN SMALL LETTER N
Alt + 111 => o – LATIN SMALL LETTER O
Alt + 112 => p – LATIN SMALL LETTER P
Alt + 113 => q – LATIN SMALL LETTER Q
Alt + 114 => r – LATIN SMALL LETTER R
Alt + 115 => s – LATIN SMALL LETTER S
Alt + 116 => t – LATIN SMALL LETTER T
Alt + 117 => u – LATIN SMALL LETTER U
Alt + 118 => v – LATIN SMALL LETTER V
Alt + 119 => w – LATIN SMALL LETTER W
Alt + 120 => x – LATIN SMALL LETTER X
Alt + 121 => y – LATIN SMALL LETTER Y
Alt + 122 => z – LATIN SMALL LETTER Z
Alt + 123 => { – LEFT CURLY BRACKET
Alt + 124 => | – VERTICAL LINE
Alt + 125 => } – RIGHT CURLY BRACKET
Alt + 126 => ~ – TILDE
Alt + 160 => – NO-BREAK SPACE
Alt + 161 => ¡ – INVERTED EXCLAMATION MARK
Alt + 162 => ¢ – CENT SIGN
Alt + 163 => £ – POUND SIGN
Alt + 164 => ¤ – CURRENCY SIGN
Alt + 165 => ¥ – YEN SIGN
Alt + 166 => ¦ – BROKEN BAR
Alt + 167 => § – SECTION SIGN
Alt + 168 => ¨ – DIAERESIS
Alt + 169 => © – COPYRIGHT SIGN
Alt + 170 => ª – FEMININE ORDINAL INDICATOR
Alt + 171 => « – LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE
Alt + 172 => ¬ – NOT SIGN
Alt + 173 => – SOFT HYPHEN
Alt + 174 => ® – REGISTERED SIGN
Alt + 175 => ¯ – MACRON; APL OVERBAR
Alt + 176 => ° – DEGREE SIGN
Alt + 177 => ± – PLUS-MINUS SIGN
Alt + 178 => ² – SUPERSCRIPT TWO; SQUARED
Alt + 179 => ³ – SUPERSCRIPT THREE; CUBED
Alt + 180 => ´ – ACUTE ACCENT; SPACING ACUTE
Alt + 181 => µ – MICRO SIGN
Alt + 182 => ¶ – PILCROW SIGN
Alt + 183 => · – MIDDLE DOT; GREEK MIDDLE DOT (ANO TELEIA)
Alt + 184 => ¸ – CEDILLA
Alt + 185 => ¹ – SUPERSCRIPT ONE
Alt + 186 => º – MASCULINE ORDINAL INDICATOR
Alt + 187 => » – RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
Alt + 188 => ¼ – VULGAR FRACTION ONE QUARTER
Alt + 189 => ½ – VULGAR FRACTION ONE HALF
Alt + 190 => ¾ – VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
Alt + 191 => ¿ – INVERTED QUESTION MARK
Alt + 192 => À – LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
Alt + 193 => Á – LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
Alt + 194 => Â – LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
Alt + 195 => Ã – LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
Alt + 196 => Ä – LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
Alt + 197 => Å – LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
Alt + 198 => Æ – LATIN CAPITAL LETTER AE
Alt + 199 => Ç – LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
Alt + 200 => È – LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
Alt + 201 => É – LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
Alt + 202 => Ê – LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
Alt + 203 => Ë – LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
Alt + 204 => Ì – LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
Alt + 205 => Í – LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
Alt + 206 => Î – LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
Alt + 207 => Ï – LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
Alt + 208 => Ð – LATIN CAPITAL LETTER ETH
Alt + 209 => Ñ – LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
Alt + 210 => Ò – LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
Alt + 211 => Ó – LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
Alt + 212 => Ô – LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
Alt + 213 => Õ – LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
Alt + 214 => Ö – LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
Alt + 215 => × – MULTIPLICATION SIGN
Alt + 216 => Ø – LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
Alt + 217 => Ù – LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
Alt + 218 => Ú – LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
Alt + 219 => Û – LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
Alt + 220 => Ü – LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
Alt + 221 => Ý – LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
Alt + 222 => Þ – LATIN CAPITAL LETTER THORN
Alt + 223 => ß – LATIN SMALL LETTER SHARP S
Alt + 224 => à – LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
Alt + 225 => á – LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
Alt + 226 => â – LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
Alt + 227 => ã – LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
Alt + 228 => ä – LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
Alt + 229 => å – LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
Alt + 230 => æ – LATIN SMALL LETTER AE; LATIN SMALL LIGATURE AE
Alt + 231 => ç – LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
Alt + 232 => è – LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
Alt + 233 => é – LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
Alt + 234 => ê – LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
Alt + 235 => ë – LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
Alt + 236 => ì – LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
Alt + 237 => í – LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
Alt + 238 => î – LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
Alt + 239 => ï – LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
Alt + 240 => ð – LATIN SMALL LETTER ETH
Alt + 241 => ñ – LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
Alt + 242 => ò – LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
Alt + 243 => ó – LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
Alt + 244 => ô – LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
Alt + 245 => õ – LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
Alt + 246 => ö – LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
Alt + 247 => ÷ – DIVISION SIGN
Alt + 248 => ø – LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
Alt + 249 => ù – LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
Alt + 250 => ú – LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
Alt + 251 => û – LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
Alt + 252 => ü – LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
Alt + 253 => ý – LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
Alt + 254 => þ – LATIN SMALL LETTER THORN
Alt + 255 => ÿ – LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS
Alt + 338 => ΠРLATIN CAPITAL LIGATURE OE
Alt + 339 => œ – LATIN SMALL LIGATURE OE
Alt + 352 => Š – LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
Alt + 353 => š – LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
Alt + 376 => Ÿ – LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
Alt + 381 => Ž – LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
Alt + 382 => ž – LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
Alt + 402 => ƒ – LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
Alt + 711 => ˆ – CARON
Alt + 733 => ˜ – DOUBLE ACUTE ACCENT
Alt + 915 => Γ – GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
Alt + 920 => Θ – GREEK CAPITAL LETTER THETA
Alt + 934 => Φ – GREEK CAPITAL LETTER PHI
Alt + 945 => α – GREEK SMALL LETTER ALPHA
Alt + 946 => ß – GREEK SMALL LETTER BETA
Alt + 948 => δ – GREEK SMALL LETTER DELTA
Alt + 949 => ε – GREEK SMALL LETTER EPSILON
Alt + 960 => π – GREEK SMALL LETTER PI
Alt + 963 => σ – GREEK SMALL LETTER SIGMA
Alt + 964 => τ – GREEK SMALL LETTER TAU
Alt + 966 => φ – GREEK SMALL LETTER PHI
Alt + 8211 => – – EN DASH
Alt + 8212 => — – EM DASH
Alt + 8215 => ▬ – DOUBLE LOW LINE
Alt + 8216 => ‘ – LEFT SINGLE QUOTATION MARK
Alt + 8217 => ’ – RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
Alt + 8218 => ‚ – SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
Alt + 8220 => “ – LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
Alt + 8221 => ” – RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
Alt + 8222 => „ – DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
Alt + 8224 => † – DAGGER
Alt + 8225 => ‡ – DOUBLE DAGGER
Alt + 8226 => • – BULLET
Alt + 8230 => … – HORIZONTAL ELLIPSIS
Alt + 8240 => ‰ – PER MILLE SIGN
Alt + 8249 => ‹ – SINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
Alt + 8250 => › – SINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
Alt + 8252 => ‼ – DOUBLE EXCLAMATION MARK
Alt + 8319 => ⁿ – SUPERSCRIPT LATIN SMALL LETTER N
Alt + 8359 => ₧ – PESETA SIGN
Alt + 8364 => Ђ – EURO SIGN
Alt + 8482 => ™ – TRADE MARK SIGN
Alt + 8486 => Ω – OHM SIGN
Alt + 8592 => ← – LEFTWARDS ARROW
Alt + 8593 => ↑ – UPWARDS ARROW
Alt + 8594 => → – RIGHTWARDS ARROW
Alt + 8595 => ↓ – DOWNWARDS ARROW
Alt + 8596 => ↔ – LEFT RIGHT ARROW
Alt + 8597 => ↕ – UP DOWN ARROW
Alt + 8721 => Σ – N-ARY SUMMATION
Alt + 8730 => √ – SQUARE ROOT
Alt + 8734 => ∞ – INFINITY
Alt + 8735 => ∟ – RIGHT ANGLE
Alt + 8744 => ⌐ – LOGICAL OR
Alt + 8745 => ∩ – INTERSECTION
Alt + 8773 => ≈ – APPROXIMATELY EQUAL TO
Alt + 8776 => ≈ – ALMOST EQUAL TO
Alt + 8801 => ≡ – IDENTICAL TO
Alt + 8804 => ≤ – LESS-THAN OR EQUAL TO
Alt + 8805 => ≥ – GREATER-THAN OR EQUAL TO
Alt + 8992 => ⌠ – TOP HALF INTEGRAL
Alt + 8993 => ⌡ – BOTTOM HALF INTEGRAL
Alt + 9472 => ─ – BOX DRAWINGS LIGHT HORIZONTAL
Alt + 9473 => ─ – BOX DRAWINGS HEAVY HORIZONTAL
Alt + 9474 => │ – BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL
Alt + 9484 =>┌ – BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND RIGHT
Alt + 9488 => ┐ – BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND LEFT
Alt + 9492 => └ – BOX DRAWINGS LIGHT UP AND RIGHT
Alt + 9496 => ┘ – BOX DRAWINGS LIGHT UP AND LEFT
Alt + 9500 => ├ – BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND RIGHT
Alt + 9508 => ┤ – BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND LEFT
Alt + 9516 => ┬ – BOX DRAWINGS LIGHT DOWN AND HORIZONTAL
Alt + 9524 => ┴ – BOX DRAWINGS LIGHT UP AND HORIZONTAL
Alt + 9532 => ┼ – BOX DRAWINGS LIGHT VERTICAL AND HORIZONTAL
Alt + 9552 => ═ – BOX DRAWINGS DOUBLE HORIZONTAL
Alt + 9553 => ║ – BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL
Alt + 9554 => ╒ – DRAWINGS DOWN SINGLE AND RIGHT DOUBLE
Alt + 9555 => ╓ – BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND RIGHT SINGLE
Alt + 9556 => ╔ – BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND RIGHT
Alt + 9557 => ╕ – BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND LEFT DOUBLE
Alt + 9558 => ╖ – BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND LEFT SINGLE
Alt + 9559 => ╗ – BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND LEFT
Alt + 9560 => ╘ – BOX DRAWINGS UP SINGLE AND RIGHT DOUBLE
Alt + 9561 => ╙ – BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND RIGHT SINGLE
Alt + 9562 => ╚ – BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND RIGHT
Alt + 9563 => ╛ – BOX DRAWINGS UP SINGLE AND LEFT DOUBLE
Alt + 9564 => ╜ – BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND LEFT SINGLE
Alt + 9565 => ╝ – BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND LEFT
Alt + 9566 => ╞ – BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND RIGHT DOUBLE
Alt + 9567 => ╟ – BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND RIGHT SINGLE
Alt + 9568 => ╠ – BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND RIGHT
Alt + 9569 => ╡ – BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND LEFT DOUBLE
Alt + 9570 => ╢ – BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND LEFT SINGLE
Alt + 9571 => ╣ – BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND LEFT
Alt + 9572 => ╤ – BOX DRAWINGS DOWN SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
Alt + 9573 => ╔ – BOX DRAWINGS DOWN DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
Alt + 9574 => ╦ – BOX DRAWINGS DOUBLE DOWN AND HORIZONTAL
Alt + 9575 => ╧ – BOX DRAWINGS UP SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
Alt + 9576 => ╨ – BOX DRAWINGS UP DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
Alt + 9577 => ╩ – BOX DRAWINGS DOUBLE UP AND HORIZONTAL
Alt + 9578 => ╪ – BOX DRAWINGS VERTICAL SINGLE AND HORIZONTAL DOUBLE
Alt + 9579 => ╫ – BOX DRAWINGS VERTICAL DOUBLE AND HORIZONTAL SINGLE
Alt + 9580 => ╬ – BOX DRAWINGS DOUBLE VERTICAL AND HORIZONTAL
Alt + 9600 => ▀ – UPPER HALF BLOCK
Alt + 9604 => ▄ – LOWER HALF BLOCK
Alt + 9608 => █ – FULL BLOCK
Alt + 9612 => ▌ – LEFT HALF BLOCK
Alt + 9616 => z – RIGHT HALF BLOCK
Alt + 9617 => ░ – LIGHT SHADE
Alt + 9618 => ▒ – MEDIUM SHADE
Alt + 9619 => ▬ – DARK SHADE
Alt + 9632 => ■ – BLACK SQUARE
Alt + 9650 => ▲ – BLACK UP-POINTING TRIANGLE
Alt + 9658 => ► – BLACK RIGHT-POINTING POINTER
Alt + 9660 => ▼ – BLACK DOWN-POINTING TRIANGLE
Alt + 9668 => ◄ – BLACK LEFT-POINTING POINTER
Alt + 9675 => ○ – WHITE CIRCLE
Alt + 9688 => ◘ – INVERSE BULLET
Alt + 9689 => ◙ – INVERSE WHITE CIRCLE
Alt + 9786 => ☺ – WHITE SMILING FACE
Alt + 9787 => ☻ – BLACK SMILING FACE
Alt + 9788 => ☼ – WHITE SUN WITH RAYS
Alt + 9792 => ♀ – FEMALE SIGN
Alt + 9794 => ♂ – MALE SIGN
Alt + 9824 => ♠ – BLACK SPADE SUIT
Alt + 9827 => ♣ – BLACK CLUB SUIT
Alt + 9829 => ♥ – BLACK HEART SUIT
Alt + 9830 => ♦ – BLACK DIAMOND SUIT
Alt + 9834 => ♪ – EIGHTH NOTE
Alt + 9835 => ♫ – BEAMED EIGHTH NOTES

Aceste simboluri au menirea de a va imfrumuseta contul de Hi5, statusu si comenturile voastre, distractie placuta utilizand aceste simboluri pe Hi5.

Desigur ca aceste simboluri pe puteti folosi si pe Yahoo!, Facebook, MSN sau orice retea de socializare si client de chat instant.

Comments are closed.